Tanggal : 2013-02-15 | Waktu : 02:02:17

DOSEN TENAGA EDUKATIF

Dosen-dosen FEBI merupakan dosen-dosen berpengalaman baik di dalam maupun luar negeri dengan tingkat pendidikan minimal Strata 2.  Dosen-dosen FEBI juga mendapatkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi luar negeri seperti Durham University, Inggeris dan Quesland University, Australia.

FEBI juga memanfaatkan dosen-dosen dari praktisi lembaga keuangan syariah seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BPRS Puduarta Insani, Pegadaian, Bursa Efek Indonesia, Bank Sumut., dll sehingga mahasiswa mendapatkan teori dan praktik yang lengkap

 

No Nama Gol NIP Tgl Lahir Jabatan Pendidikan
1 Agustianto, M.Ag III/b 19670817 199403 1 004 17-08-1967 Asisten Ahli S.2
2 Ahmad Amin Dalimunthe,SS, M.Hum, Ph.D III/c 19840712 201101 1 004 12-07-1984 Lektor S.3
3 Ahmad Syakir, MA III/b 19750429 200901 1 006 29-04-1975 Asisten Ahli S.2
4 Amiur Nurudin, MA, Prof, Dr, H IV/c 19510811 198103 1 001 11-08-1951 Guru Besar S.3
5 Andri Soemitra, MA, Dr. IV/a 19760507 200604 1 002 07-05-1976 Lektor Kepala S.3
6 Annio Indah Lestari Nasution,SE, M.Si III/b 19740309 201101 2 003 09-03-1974 Asisten Ahli S.2
7 Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, Dr. H. IV/a 19721204 199803 1 002 04-12-1972 Lektor Kepala S.3
8 Bambang Irawan, M.Ag, Dr IV/b 19730612 200003 1 002 12-06-1973 Lektor Kepala S.3
9 Chuzaimah Batubara, MA, Dr. Hj. IV/a 19700706 199603 2 003 06-07-1970 Lektor Kepala S.3
10 Hendra Harmain, M. Pd III/d 19730510 199803 1 003 10-05-1973 Lektor S.2
11 Hotbin Hasugian, SE, M.Si III/b 19740506 201101 1 001 06-05-1974 Asisten Ahli S.2
12 Ihsan Rambe, M.Si III/d 19750720 200312 2 002 22-06-1971 Lektor S.2
13 Isnaini Harahap, MA.,Dr. III/d 19750720 200312 2 002 20-07-1975 Lektor S.3
14 Kamila, SE, Ak, M.Si, Dr. III/c 19791023 200801 2 014 23-10-1979 Lektor S.3
15 Muhammad Ramadhan, MA.,Dr. IV/a 19690103 199803 1 004 03-01-1969 Lektor Kepala S.3
16 Maidalena, ST, MM III/c 19810525 201101 2 009 20-05-1981 Lektor S.2
17 Marliyah, MA.,Dr. III/d 19760126 200312 2 003 26-01-1976 Lektor S.3
18 Maryam Batubara, MA III/b 19720716 200701 2 023 16-07-1972 Asisten Ahli S.2
19 Mhd. Irwan Padli Nasution, ST, MM, M.Kom IV/a 19750213 200604 1 003 13-02-1975 Lektor Kepala S.2
20 Muhammad Ikhsan, ST, M.Kom III/b 19830415 201101 1 008 15-04-1983 Asisten Ahli S.2
21 M. Ridwan, MA, Dr III/d 19760820 200312 1 004 20-08-1976 Lektor S.3
22 Muhammad Yafiz, MA, Dr. H. III/d 19760423 200312 1 002 23-04-1976 Lektor Kepala S.3
23 Nurlaila, SE, MA.,Dr. Hj. IV/a 19750521 200112 2 002 21-05-1975 Lektor Kepala S.3
24 Rahmi Syahriza, S.ThI, MA III/c 19850103 201101 2 011 03-01-1985 Lektor S.2
25 Saparuddin Siregar, SE, Ak, M.Ag. Dr III/d 19630718 200112 1 001 18-07-1963 Lektor S.3
26 Sri Ramadhani, SE, MM III/d 19751015 200501 2 004 15-10-1975 Lektor S.2
27 Sri Sudiarti, MA, Dr IV/b 19591112 199003 2 002 12-11-1959 Lektor Kepala S.3
28 Sudirman Suparmin, Lc, MA, Dr IV/a 19780701 200912 1 003 01-07-1978 Lektor Kepala S.3
29 Sugianto, MA, Dr. III/c 19670607 200003 1 003 07-06-1967 Lektor S.3
30 Tuti Anggraini, MA III/c 19770531 200501 2 007 31-05-1977 Lektor S.2
31 Yenni Samri J Nst, S.HI, MA, Dr. Hj. III/d 19790701 200912 2 003 01-07-1979 Lektor S.3
32 Yusrizal, SE, M.Si III/c 19750522 200901 1 006 22-05-1975 Lektor S.2
33 Zuhrinal M Nawawi, MA III/c 19760818 200710 1 001 18-08-1976 Lektor S.2
34 Mhd. Syahman Sitompul, Drs. M.Si III/c 19530710 197712 1 001 10-07-1953 Lektor S.2